Sidsels kvalifikationer

Under uddannelse til dyrlæge.

2015

2015 Påbegyndt dyrlæge studiet.