Vibekes Kvalifikationer

2024

HD kursus v. DKK

Problembaseret intern medicin del 1 v. Niels Henrik Lund, E-vet

Ultralyd POCUS v. Hugo Swanstein, Eickemeyer

2023

Kursus i akut medicin v/Bill Saxon, AOD

2022

What’s new in feline medicine v/Sarah Canay, E-vet

Onkologi v/Steen Engermann, E-vet

2021

Anæstesi, den geriatriske patient v/Carsten Grøndal, E-vet

Anæstesi, komplikationer, akut og væsketerapi v/Carsten Grøndal, E-vet

Halthed hos hund v/Lars Langerhuus, E-vet

Neutralisation og sundhedstjek, kaniner og gnavere v/Katie Svane Lindhe, E-vet

2019

Reproduktion 2 v/Kathrine Kirchhoff, E-vet

Neurologiske problemer v/Hanne Gredal, E-vet

Ultralyd v/Ralph Thomas Wendt, E-vet

2018

Gastrointestinale lidelser v/Annette Spohr, E-vet

Kaniner – pasning, håndtering, adfærd og sygdomme v/Dorte Rande, E-vet

Hud- og øreproblemer – reduktion af antibiotikaforbrug v/Babette Baddaky Taugbøl, E-vet

2017

Palpationsskolen v/Ole Frykman

Reproduktion 1 v/Sandra Goericke-Pesch, E-vet

2016

Anæstesi af mindre husdyr v/Carsten Grøndal, E-vet

Kirurgi 1 – smådyr v/Lars Langerhuus, E-vet

2015

Klinisk laboratoriediagnostik v/Kathleen Tennant, E-vet

2014

Dental ekstraktion v/Jens Runau, E-vet

Onkologi v/Berit Aakjær Sørensen, E-vet

Oftalmologi v/Thomas O. Larsen, Susanne Kaarsholm, Tommy Hardon, Claus Bundgaard, Pia Bjerre Pedersen, Gunnar Gram, E-vet